2566 01 17b 0001การประชุมชี้แจงการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง “การปฏิบัติที่ดีสำหรับปางช้าง”

วันอังคารที่ 17 มกราคา 2566 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมชี้แจงการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง “การปฏิบัติที่ดีสำหรับปางช้าง” โดยมีเจ้าหน้าที่กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ และเจ้าหน้าทีที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งได้รับเกียรติวิทยากรจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และกรมปศุสัตว์ มาบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชัยอัศวรักษ์ ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ และผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom Meeting)

สำหรับจัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้ความรู้ในการเป็นเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ผู้ดูแลสุขภาพสวัสดิภาพช้าง ตลอดจนการรับรองมาตรฐานปางช้างให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเจ้าของปางช้างผู้มาขอยื่นรับรองมาตรฐานปางช้างได้อย่างรวดเร็ว และยังเป็นการช่วยเหลือให้ช้างได้รับการจัดสวัสดิภาพอย่างถูกต้องเหมาะสมอีกด้วย ซึ่งจะส่งผลให้ปางช้างที่ได้รับรองมาตรฐานปางช้าง ทำให้นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นในการดำเนินกิจการเกี่ยวกับปางช้างเพื่อการท่องเที่ยวมากขึ้น รวมไปถึงหากมีการปฏิบัติตามมาตรฐานปางช้าง จะเป็นการช่วยให้ช้างเลี้ยงในประเทศไทยได้รับการจัดสวัสดิภาพที่เหมาะสม และนำไปสู่การปราศจากการทารุณกรรมช้าง ซึ่งสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันอันจะทำให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนต่อไป

 

ภาพ : เอก นกแสง / ข่าว : จิราภรณ์ เกตุบุรณะ / กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สลก.


บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ