020

"หน่วยงาน Department of Veterinary Services (DVS) และ Department of Islamic Development (JAKIM) ประเทศมาเลเซีย ให้ความเชื่อมั่นระบบการผลิตเนื้อสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์นมเพื่อส่งออกของไทยตามมาตรฐานสากล"

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการปิดการประชุมการตรวจรับรองโรงผลิตผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพื่อการส่งออก โดยมีนายสัตวแพทย์วัชรพลโชติยะปุตตะ ผู้เชี่ยวชาญด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจาก สพส. สคบ. สตส. กสก. สสช. และ กรป. เข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุมพุทธอุดมสุข ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

ในการตรวจประเมินครั้งนี้ได้เข้าตรวจโรงงาน (on-site) ทั้งสิ้น 15 แห่ง ประกอบด้วยโรงเชือดสัตว์ปีก จำนวน 11 แห่ง โรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์ปีก จำนวน 1 แห่ง และโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม จำนวน 3 แห่ง ซึ่งเป็นการตรวจรับรองโรงงานใหม่ ตามมาตรฐานด้านอาหารปลอดภัย (MS1514:2009 ข้อกำหนดด้าน GMP และ MS1480:2007 ข้อกำหนดด้าน HACCP) และมาตรฐานฮาลาลตามข้อกำหนดของมาเลเซีย (MS1500:2009 ข้อกำหนดด้านอาหารฮาลาล) ทั้งนี้ในปัจจุบันโรงเชือดสัตว์ปีกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงาน DVS และ JAKIM แล้วเป็นจำนวน 15 โรงงาน และมีโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมที่ได้รับรอง จำนวน 9 โรงงาน ในปี 2565 มีปริมาณการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไปมาเลเซียจำนวน 100,640 ตัน คิดเป็นมูลค่า 9,204 ล้านบาท ซึ่งการตรวจประเมินครั้งนี้ น่าจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการส่งออกเนื้อสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์นมไทยไปมาเลเซียได้มากขึ้น

ภาพ ศุภกาญจน์ สายทอง / ข่าว เลขาหน้าห้องรองอธิบดี / กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ / กรมปศุสัตว์


บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ