1

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดประชุมฝึกอบรมหลักสูตรผู้จัดการศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบเพิ่มศักยภาพบริหารจัดการศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบให้มีประสิทธิภาพสูง

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ผู้จัดการศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สหกรณ์/ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ และการแก้ไขปัญหาในศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบให้มีประสิทธิภาพสูง ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) พร้อมกับลงพื้นที่ศึกษาดูงานที่บริษัท เชียงใหม่ เฟรชมิลล์ จำกัด ในระหว่างวันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบเป็นจุดรวบรวมรับซื้อผลผลิตน้ำนมดิบจากฟาร์มเกษตรกรก่อนที่จะส่งโรงงานแปรรูป ซึ่งการปฏิบัติมีความสำคัญต่อคุณภาพน้ำนม หากปฏิบัติไม่ถูกสุขลักษณะจะก่อให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ที่เจริญเติบโตขึ้น จนทำให้น้ำนมดิบคุณภาพต่ำ อาจถูกปฏิเสธการรับซื้อจากโรงงานแปรรูปกระทบถึงรายได้ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และความปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยหลักสูตรผู้จัดการศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ เป็นหลักสูตรเพิ่มศักยภาพให้แก่องค์กร ผู้บริหาร และผู้จัดการสหกรณ์ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ในด้านการบริหารจัดการ การจัดเก็บข้อมูลขององค์กร และสมาชิก การวางแผนการผลิต และการรับซื้อน้ำนมดิบให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด การอบรมในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน สามารถนำแนวคิดและวิธีแก้ไขปัญหาไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบของตนเอง และพัฒนาการจัดการศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบให้มีประสิทธิภาพสูง ตลอดจนการผลิตน้ำนมให้มีมาตรฐานสูงขึ้น สามารถเพิ่มมูลค่าน้ำนมดิบยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกร
-------------------------------------------------------
เรียบเรียงข่าว : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

 

 


บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ