012

กรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีปิด งานมหกรรมโคเนื้อแห่งชาติ ครั้งที่ 21 และงานมหกรรมกระบือแห่งชาติ ครั้งที่ 26 ในงานโคเนื้อบึงสามพัน ครั้งที่ 16

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายนายเทวัญ รัตนะ ปศุสัตว์เขต 6 เป็นประธานในพิธีปิด งานประกวดงานมหกรรมโคเนื้อแห่งชาติ ครั้งที่ 21 และงานมหกรรมกระบือแห่งชาติ ครั้งที่ 26 ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมี นายธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ตามที่กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการจัดงานมหกรรมโคเนื้อแห่งชาติ ครั้งที่ 21และงานมหกรรมกระบือแห่งชาติ ครั้งที่ 26 ในงานโคเนื้อบึงสามพัน ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 8 - 11 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีโคเนื้อ – กระบือที่ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวม 13 รางวัล แบ่งเป็น กระบือ 4 รางวัล โคเนื้อ 9 รางวัล กระบือ ได้แก่รางวัลชนะเลิศการประกวดกระบือประเภทยอดเยี่ยม (Grand Champion) และรางวัลชนะเลิศการประกวดโคเนื้อประเภทยอดเยี่ยม (Grand Champion) นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบถ้วยรางวัล Reserve Grand Champion รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศลำดับ 1 และรางวัลรองชนะเลิศลำดับ 2 รวม 160 รางวัล โดยงานที่จัดขึ้นดังกล่าว ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและเสร็จสิ้นลงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

ณ สนามประกวดข้างโรงเรียนบ้านราหุล หมู่ที่ ๑ ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

ทั้งนี้ประธานได้กล่าวในพิธีปิดว่า มีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นประธานในพิธีปิดนี้ และมีความรู้สึกซาบซึ้งรวมถึงนับเป็นเกียรติสูงสุด ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานถ้วยรางวัลในครั้งนี้ รวมถึงได้กล่าวชื่นชมการจัดงานในครั้งนี้ที่ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และขอขอบคุณเกษตรกรจากพื้นที่ทั่วประเทศ ที่ให้ความสำคัญและสนใจในการส่งโคเนื้อ - กระบือ เป็นจำนวนมาก เป็นการให้ความสำคัญกับการส่งเสริม และพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อ - กระบือ ให้มีลักษณะดีมีคุณภาพอันจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน

ภาพ / ข่าว : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ / สลก. / กรมปศุสัตว์


บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ