กรมปศุสัตว์ จัดพิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ
ในโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร

S 45350944 0

วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567 กรมปศุสัตว์ได้จัดพิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ ในโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ โดยมีนายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวรายงาน นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร กล่าวต้อนรับ นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา ปศุสัตว์เขต 4 เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เกษตรกร และประชาชน เข้าร่วมฯ โดย รมช.ไชยา เป็นผู้มอบกรรมสิทธิ์แม่โค-แม่กระบือ​ แก่เกษตรกรที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ จำนวน​ 117  ราย​ เป็นมูลค่า​ 3,384,000  บาท​ มอบสัญญายืมโคจำนวน 100 ตัว และมอบแร่ธาตุอาหารสัตว์และเวชภัณฑ์ (น้ำยากำจัดพยาธิภายนอก) จำนวน​ 20​ ราย​ และรับฟังปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่ พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานของหน่วยงาน และสินค้า OTOP นอกจากนี้ยังมีการปล่อยขบวนรถหญ้าเสบียงอาหารสัตว์ เพื่อจัดตั้งเสบียงอาหารสัตว์ประจำตำบล จำนวน 250 ฟ่อน คิดเป็นน้ำหนัก 5,000 กิโลกรัม ณ สวนสาธารณะหนองสามขา ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร  

นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ขึ้นในปี พ.ศ. 2522 เพื่อช่วยเหลือผู้ยากจน ให้มีโอกาสได้โค-กระบือไว้ใช้แรงงานเป็นของตนเอง หรือให้เกษตรกรยืมเลี้ยงเพื่อการผลิต และมอบเป็นกรรมสิทธิ์แก่เกษตรกรที่ปฏิบัติตามระเบียบของโครงการฯ​ ซึ่งการส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงปศุสัตว์​ เป็นนโยบายอันสำคัญของรัฐบาล​ ภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี​ นายเศรษฐา​ ทวีสิน​ ภายใต้นโยบายของกระทรวง​เกษตรและ​สหกรณ์​ โดยเฉพาะนโยบายด้านการเกษตรที่จะเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรให้เพิ่มขึ้น​ 3​ เท่า​ ในระยะเวลา​ 4​ ปี​ เนื่องจากตัวเลขทางเศรษฐกิจและโอกาสที่จะเติบโต​ สินค้าปศุสัตว์ทั้งสินค้ามีชีวิตและสินค้าแปรรูปนั้น​ มีแนวโน้มสูงขึ้น​ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เจรจาการค้ากับประเทศคู่ค้าของประเทศไทย​ โดยเฉพาะตลาดใหญ่​ นั้นก็คือ​ จีน​ เวียดนาม​ ซาอุดิอารเบีย​ มีความต้องการโค-กระบือ​ค่อนข้างมาก​ ซึ่งโครงการธนาคารโค-กระบือ​ ไม่ได้สร้างภาระหนี้สินให้เกษตรกร​ แต่มีหน้าที่ในการสนับสนุนในด้านวิชาการ​ ด้านการดูแลสุขภาพสัตว์​ เพื่อให้เกษตรกรที่อยู่ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือ​ ได้เลี้ยงและผลิตลูก​ จนเป็นรายได้ของเกษตรกรต่อไป

ด้านนายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ยากจน ให้มีโอกาสได้โค-กระบือไว้ใช้แรงงานเป็นของตนเอง หรือให้เกษตรกรยืมเลี้ยงเพื่อการผลิต ซึ่งจะมีการมอบกรรมสิทธิ์แม่โค-แม่กระบือจำนวน 117 ตัว เป็นโคจำนวน 63 ตัว และกระบือจำนวน 54 ตัว และมอบสัญญายืมโค ในโครงการธนาคารโค-กระบือ โดยรับมอบโคเพศเมีย จำนวน 100 ตัว พิธีมอบโคในวันนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากนายอำเภอคำตากล้า นายกเทศบาลตำบลคำตากล้า กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนผู้มีเกียรติอีกหลายๆ ท่านที่เกี่ยวข้อง จนทำให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สำหรับเกษตรกรที่ได้รับมอบโค ยืมเลี้ยงเพื่อการผลิต ตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ นั้น ถือว่าได้รับสิ่งอันเป็นมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว จึงควรแก่ความภาคภูมิใจที่ได้รับ และหากผู้รับได้เลี้ยง หรือดูแลโค-กระบือเป็นอย่างดีแล้ว ประกอบกับมีความประพฤติชอบก็จะมีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ มีรายได้เพิ่มและมีความสุขตลอดไปอย่างแน่นอน

***************************************

ข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร กรมปศุสัตว์

 

ภาพ ศุภกาญจน์ สายทอง / ข่าว สลิลรัตน์ ชูโชติ / กลุ่มเผยแพร่ฯ / กรมปศุสัตว์


บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ