2567 06 05a 0002รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เดินหน้าขับเคลื่อนแนวทางการให้บริการ Single Submission ผ่านระบบ National Single Window (NSW) สำหรับใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออกของกรมปศุสัตว์ เต็มรูปแบบ

 วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์บุญญกฤช ปิ่นประสงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการให้บริการ Single Submission ผ่านระบบ National Single Window (NSW) สำหรับใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออกของกรมปศุสัตว์ โดยมีสัตวแพทย์หญิงบุณิกา จุลละโพธิ ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากกองสารวัตรและกักกัน สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ สำนักพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าเกษตร กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ และสำนักกฎหมาย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ พญาไท และผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Meeting

ที่ประชุมแจ้งเพื่อทราบถึงผลการประชุมหารือแนวทางการให้บริการในรูปแบบ Single Submission ผ่านระบบ National Single Window (NSW) ให้ครอบคลุมทุกชนิดสินค้าของกรมศุลกากร และผลการประชุมหารือแนวทางการบูรณาการข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ ศูนย์บริการการค้าชายแดนเบ็ดเสร็จจุดเดียวจังหวัดหนองคาย (Nongkhai Border Trade One Stop Service : NKBTOSS) พร้อมพิจารณาแนวทางการให้บริการ Single Submission ผ่านระบบ National Single Window (NSW) สำหรับใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออกของกรมปศุสัตว์ รายงานความก้าวหน้าในการพัมนาระบบเพื่อรองรับการให้บริการ Single Submission สำหรับสินค้านำร่อง พืชอาหารสัตว์ และพิจารณาแต่งตั้งผู้ประสานงานสำหรับการสำรวจข้อมูลประกอบการดำเนินงานตามนโยบาย Single Submission

ภาพ: เอก นกแสง / ข่าว : สุทัตตา บุญบาง กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมปศุสัตว์

 


บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ