25580810 1เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 นายสัตวแพทย์วรวิชญ์ วราอัศวปติ ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานตามภารกิจของโครงการและอนุรักษ์พัฒนาการผลิตกระบือ ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนควายแสนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 10 ต.นาหว้า อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น      อ่านรายละเอียด