25591223 2


วันที่ 18-19 ธันวาคม 2559 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากเกร็ดลงพื้นที่เก็บตัวอย่าง Swap พื้นที่เป้าหมายกำหนดมา ตามโครงการ X-Ray ค้นหาโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยงครั้งที่ 1/2560 เพื่อส่งห้องปฏิบัติการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ได้แก่ตำบลคลองพระอุดม ตำบลบางตะไนย์ เกาะเกร็ด และพ่นยาฆ่าเชื้อโรคสอบสวนโรคไม่พบสัตว์ปีกป่วย ตาย    อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี