25600118 1

วันที่ 16 มกราคม 2559 ภายใต้การอำนวยการของนายเกษตร สุวรรณเพชร ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี มอบหมายกลุ่มสุขภาพสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอปะนาเราะ โดยนายภิญโญ ทองบุญ ปศุสัตว์อำเภอ รณรงค์พ่นยาฆ่เชื้อเพื่อป้องกันโรคสถานที่ชำแหละสัตว์ปีกและเกษตรกรรายย่อยที่หมู่ที่ 1 ตำบลปะนาเระและหมู่ที่ 3 ตำบลท่าข้าม ตามโครงการรณรงค์ค้นหาโรคไข้หวัดนกแบบบูรณาการฯ ครั้งที่1/2560 และโครงการรณรงค์ทำความสะอาดและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง ครั้งที่ 1/2560 พร้อมมอบน้ำยาฆ่าเชื้อโรคให้เกษตรกร         อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี