25600331 1

วันที่ 29 มีนาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี โดย นายสัตวแพทย์อภิชาติ สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัด ประธานการประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ ครั้งที่ 3/2560 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตาม กิจกรรม/โครงการต่างๆ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี

อ่านรายละเอียด