25630317 4

วันที่ 12 มีนาคม 2563 หน่วย HHU กงไกรลาศ ร่วมกับ สนง.ปศจ.พิษณุโลก และ สนง.ปศอ.พรหมพิราม ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย รอบ 2/2563 ทดสอบโรคแท้งติดต่อและวัณโรคประจำปี ที่ฟาร์มโคนมเกษตรกรพื้นที่ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก จำนวน 4 ฟาร์ม ได้แก่ ศิรสิทธิ์ฟาร์ม นิติกรฟาร์ม สมพรฟาร์ม ชาคิมฟาร์ม จำนวนโคนมที่ฉีดวัคซีน 40 ตัว จำนวนโคนมที่ทดสอบโรคประจำปี 54 ตัว อ่านรายละเอียด