25630409 5

วันที่ 8 เมษายน 2563 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์(HHU) อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง เข้าเยี่ยมฟาร์มบัวลอย สุขวัฒน์ ฟาร์มวิเชียร แสนสุข และฟาร์มธิตินันท์ แสนสุข ในพื้นที่ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย โดยได้ให้คำแนะนำการจัดการอาหารโคใกล้คลอด หลังคลอด และการจัดกลุ่มโคที่ให้ผลผลิตมากเพื่อง่ายต่อการจัดการอาหาร แนะนำการทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องรีดนม ล้วงตรวจระบบสืบพันธุ์โคไม่เป็นสัดหลังคลอด เป็นสัดไม่ชัดเจน และตรวจท้อง จำนวน 3 ตัว ฉีดวิตามินบำรุง 2 ตัว เก็บต้นทุนการผลิต ปรับปรุงข้อมูลและรายงานผลคุณภาพน้ำนม อ่านรายละเอียด