25630522 1

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านไร่ ตรวจฟาร์มมาตรฐานก่อนนำลูกไก่ลงเลี้ยง ตามแนวทางการปฏิบัติกำหนดมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ บุญมาดีฟาร์ม อ่านรายละเอียด