25630729 1

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี ได้สั่งการให้ นายอภิชัย โพธิ์เจริญ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอทัพทัน ปฏิบัติงานบริเวรตลาดนัดค้าสัตว์ทัพทันและให้ปฏิบัติการตามขั้นตอนของการป้องกันโรค Covid - 19 ของผู้มาใช้บริการตลาดนัดค้าสัตว์ โดยประชาสัมพันธ์ ดังต่อไปนี้ 1. เฝ้าระวังภาวะโรคระบาดสัตว์ เมื่อพบสัตว์ป่วยต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์โดยทันที 2. ห้ามนำสัตว์ที่มีสุขภาพไม่สมบูรณ์ มาซื้อ-ขายภายในตลาดนัด 3. มีข้อสงสัยด้านปศุสัตว์แจ้งและสอบถามได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ อ่านรายละเอียด