25640629 1

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 4 ปศุสัตว์เขต 4 มอบให้เจ้าหน้าที่จากส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ร่วมกับกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกันตรวจรับรองใหม่ GMPโรงฆ่าสัตว์ปีก จังหวัดมหาสารคาม ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยอดยาใจ 2015 พาณิชย์ ต.หนองปลิง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีการจัดการโรงฆ่าสัตว์ปีกให้ได้มาตรฐาน GMP เป็นการยกระดับการจัดการ และเป็นการรักษาคุณภาพเนื้อสัตว์ปีกที่ได้มาจากฟาร์มมาตรฐานให้มีคุณภาพดีก่อนส่งตลาด อีกทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคภายในประเทศ อ่านรายละเอียด