25610117 2

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 1/2561 (Pig Board) โดยมีนายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพฯ วันที่ 15 ม.ค.61 อ่านรายละเอียด