25610612 1

วันที่ 10 มิถุนายน 2561 นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ จังหวัดอุทัยธานี อ่านรายละเอียด