S 16441373

นายลักษณ์ วจนานวัช  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานพิธีเปิด “Kick Off  ไทยนิยม ยั่งยืน ด้านปศุสัตว์” โดยมีนายจรัสชัย  โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวต้อนรับ นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต  อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวรายงาน และลงพื้นที่พบปะเกษตรกรในโครงการฯ เยี่ยมชมนิทรรศการ พร้อมปลูกต้นรวงผึ้ง เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ สหกรณ์การเกษตรคงสามัคคี จำกัด  อ.คง จ.นครราชสีมา


ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร