25611115 1

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561” พร้อมด้วย นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมในพิธี โดยมี นายสมควร ปิยะพงค์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี และข้าราชการ ซึ่ง ได้รับมอบหมายจากนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ วางพานพุ่มดอกไม้สด ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร อ่านรายละเอียด