25620117 3

15 มกราคม 2562 นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีประชุม ครม.สัญจร ณ มหาวิทยลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีนายอำพันธ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ร่วมต้อนรับ อ่านรายละเอียด