S 14827524
นายสุวิทย์ คำดี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์เดชา จิตรภิรมย์ ปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ เข้าเยี่ยมชมฟาร์มไก่ไข่ สมใจฟาร์ม เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น.

สมใจฟาร์ม ตั้งอยู่ที่ ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี เป็นฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่อิสระ จำนวน 1 โรงเรือน มีแม่ไก่ไข่ยืนกรง 27,000 ตัว อายุ 32-33 สัปดาห์ ผลิตไข่ไก่ 24,300 ฟอง/วัน อยู่ในระหว่างขอรับรองมาตรฐานฟาร์ม

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกรมปศุสัตว์