25620423 2

วันที่ 18 เมษายน 2562 นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมมอบนโยบาย มาตรการการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรของประเทศไทยโดยมีนายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีฯ และคณะเข้าร่วมประชุมในการนี้ นายจีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวรายงานถึงผลการดำเนินการเข้มงวดเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคที่ผ่านมาของประเทศไทย ด้วยการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วน อ่านรายละเอียด