25620718 6

วันที่ 18 ก.ค.62 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมรัฐมนตรีช่วยฯ ทั้ง 3 ท่าน เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในกระทรวงเกษตรฯ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง โดยมี นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ รองอธิบดีกรมฯ เลขานุการกรม เข้าร่วม และแสดงความยินดี ณ กระทรวงเกษตรฯ อ่านรายละเอียด