296680
วันอังคารที่ 12 พ.ย. 2562 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี) และการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงต่างๆ เข้าร่วมประชุม โดยนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร ฯ และปลัดกระทรวงเกษตร ฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ในส่วนของกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และ นายอัมรินทร์ กัลป์ประวิทธ์ ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี เตรียมความพร้อมในการให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารกระทรวงเกษตร ฯ ณ ห้องรับรอง HC-208 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม