S 11403268

เมื่อวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานสอนศิริฟาร์ม (ฟาร์มควายไทย) ตำบลบ้านยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และผู้บริหารกรมปศุสัตว์ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมติดตามในการเยี่ยมชมครั้งนี้ด้วย

 

สอนศิริฟาร์ม (ฟาร์มควายไทย) ปัจจุบันมีควายนม ทั้งหมด 260 ตัว แม่พันธุ์ จำนวน 160 ตัว พ่อพันธุ์ 2 ตัว แม่รีดนม 40 ตัว ลูก 58 ตัว เป้าหมายของฟาร์ม คือ มุ่งพัฒนาเป็นศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ผลิตลูกควายพันธุ์ดี คุณภาพดี ตัวใหญ่ สวยงามและตรงความต้องการของตลาดพ่อแม่พันธุ์ โดยกลุ่มตลาดหลักจะเป็นเกษตรกรที่ต้องการพ่อแม่พันธุ์เพื่อนำไปปรับปรุงพันธุ์ของเกษตรกร ฟาร์มมีการแปรรูป ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมควาย เช่น นม โยเกิร์ตจากกระบือ สบู่ ครีมทาผิว ฯลฯ

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์