25630507 2

วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 น. นายประภัตร  โพธสุธน  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมนายวีระศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่พบปะพูดคุยพร้อมตรวจเยี่ยมกิจกรรม ของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนรักการเกษตร บริษัท เอี่ยมเฮงอุตสาหกรรม จำกัด และ บริษัท เอี่ยมธงชัยอุตสาหกรรม จำกัด ในการขับเคลื่อนการผลิตอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น ได้แก่ หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 เป็นต้น เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตในการเลี้ยงโค และร่วมหารือการจัดตั้ง Feed Center สำหรับผลิตอาหารสัตว์ครบส่วน (TMR) ให้บริการแก่เกษตรกรที่ประสบปัญหาพืชอาหารสัตว์ไม่เพียงพอ อันเนื่องมาจากสถานการณ์ภัยแล้ง และสนับสนุนเกษตรกรเลี้ยงโคขุนตามโครงการเกษตรสร้างชาติ โดยมีนายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวให้การต้อนรับ ในการนี้ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายวิวัฒน์ ไชชะอุ่ม ผอ.กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายอิทธิพล เผ่าไพศาล ผอ.สำนักพัฒนาอาหารสัตว์  นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ณ อ.เสิงสาง และ อำเภอปักธงชัย จ.นครราชสีมา อ่านรายละเอียด