25640629 1

วันที่ 27 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมศูนย์รวมน้ำนมดิบ และเชียงใหม่เฟรชมิลค์ฟาร์มบริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับ
ทั้งนี้ รมช.ประภัตร ได้เปิดโครงการรณรงค์การป้องกันและควบคุมโรคลัมปี - สกิน (Lumpk Skin Disesae) ในโค - กระบือ พร้อมมอบเวชภัณฑ์อาหารสัตว์ ยารักษาสัตว์ป่วยตามอาการ ยากำจัดแมลง พร้อมทั้งได้พบปะพูดคุยกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และรับฟังปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดลำพูน อ่านรายละเอียด