2565 10 11b 001 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกาะติดการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วม สั่งการกรมปศุสัตว์ “ลุยต่อ” ช่วยเหลือเกษตรกร หลังส่งคาราวานหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานและหน่วยสัตวแพทย์ไปยังพื้นที่ประสบภัยทั่วประเทศไปก่อนหน้านี้ พร้อมตั้ง War room ทั้งส่วนกลางและทุกจังหวัด เสริมกำลังเจ้าหน้าที่ จัดหน่วยงานบริการเคลื่อนที่เร็วสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงให้เตรียมพร้อมเข้าสำรวจความเสียหายทันทีที่น้ำลด เพื่อชดเชยเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย 
 
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เป็นห่วงเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย สั่งการกรมปศุสัตว์ให้ตั้ง War room ทั้งส่วนกลางและทุกจังหวัดเพื่อพร้อมเข้าช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่น้ำท่วม ก่อนหน้านี้ได้ปล่อยขบวนรถหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานเพื่อสนับสนุนเสบียงอาหารสัตว์ไปช่วยเหลือเกษตรกร พร้อมจัดส่งเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์และสัตวบาลเข้าดูแลรักษาสุขภาพสัตว์ป่วยทั่วประเทศแล้ว ล่าสุดกำชับให้กรมปศุสัตว์จัดหน่วยงานบริการเคลื่อนที่เร็วสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมง โดยทันทีที่เกิดภัย เจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ต้องเร่งเข้าไปให้ความช่วยเหลือให้เร็วที่สุด 
 
ขณะนี้กรมปศุสัตว์ระดมเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์และสัตวบาลเพิ่มเติม กระจายลงพื้นที่เพื่อดูแลสุขภาพสัตว์ให้ทั่วถึง ซึ่งได้นำอาหารสัตว์ไปให้เกษตรกร อพยพสัตว์ รักษาและดูแสสุขภาพ ตลอดจนแจกถุงยังชีพสำหรับสัตว์ โดยภายในถุงยังชีพประกอบด้วย  แร่ธาตุก้อน 2 กิโลกรัม อาหารสำหรับไก่พื้นเมือง 2 กิโลกรัม อาหารสำหรับสุนัข/แมว 1 กิโลกรัม ยาปฏิชีวนะแบบละลายน้ำ 2 ซอง และวิตามินแบบละลายน้ำ 2 ซอง
 
 
ดร.เฉลิมชัยกล่าวว่า ได้รับรายงานจากศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ (ศปภ. ปศ.) กรมปศุสัตว์ กรณีสถานการณ์น้ำท่วม น้ำไหลหลาก และท่วมขังว่า เกิดความเสียหายต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ 13 จังหวัด จำนวน 91 อำเภอ 323 ตำบล 1,515 หมู่บ้าน มีเกษตรกรได้รับผลกระทบ 43,819 ราย สัตว์เลี้ยงได้รับผลกระทบ 1,542,015 ตัว แบ่งเป็น โค 126,674 ตัว กระบือ 27,844 ตัว สุกร 26,837 ตัว แพะ- แกะ 5,735 ตัว และสัตว์ปีก 1,354,925 ตัว 
 
ปัจจุบัน (10 ต.ค. 65) ได้ให้การช่วยเหลือเฉพาะหน้าได้แก่ หญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน 421,140 กิโลกรัม อพยพสัตว์ 115,414 ตัว สร้างเสริมสุขภาพสัตว์ 10,690 ตัว รักษาดูแลสุขภาพสัตว์ 1,025 ตัว และแจกถุงยังชีพสำหรับสัตว์ 1,052 ถุง
 
ทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้กรมปศุสัตว์เตรียมพร้อมทุกด้านตลอดเวลา โดยประสานหน่วยงานของกรมปศุสัตว์และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ ตลอดจนเตรียมความพร้อมสำรวจความเสียหายของเกษตรกร เพื่อขอรับการชดเชย ทั้งนี้เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและลดความสูญเสียของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
 
เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ที่ต้องการรับการช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ในพื้นที่ หรือติดต่อศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ โทร 0 2653 4444 ต่อ 3315 หรือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือแจ้งข้อมูลในแอพพลิเคชั่น DLD 4.0 ที่สามารถดาวน์โหลดในโทรศัพท์มือถือได้ทุกระบบ เพื่อให้ความช่วยเหลือได้ทันที รายละเอียดเพิ่มเติม
 
*********************************
ข้อมูล/ข่าว : ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ (ศปภ. ปศ.)  กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
 
 

บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ