25590503 1พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ วันที่ 29 เมษายน 2559 โดย นายโอภาส ทองยงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะฯ เข้าร่วมงานฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2559  ณ โรงเรียนวัดสิงห์ อ.วัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท      อ่านรายละเอียด