S 8453092674216

วันนี้ (๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑) เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจกองสารวัตรและกักกัน ร่วมกับกลุ่มด่านกักกันสัตว์ที่ ๙ และเจ้าหน้าที่ทหารจากกองบัญชาการควบคุมมณฑลทหารบกที่ ๔๑ ระดมกำลังเข้าตรวจสอบสถานที่เก็บซากสัตว์ (ห้องเย็น)เลขที่ ๑๒๕/๑ หมู่ที่ ๕ ถนนสงขลา-ปัตตานี ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา พบผู้ลักลอบนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ประเภทขาไก่แช่แข็ง มีต้นกำเนิดจากประเทศมาเลเซียโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมปศุสัตว์ให้นำเข้า จำนวน ๓๑๐ กล่องๆละ ๑๒ กิโลกรัม รวมทั้งหมด ๓,๗๒๐ กิโลกรัม มูลค่าประมาณ ๒๒๓,๒๐๐ บาท โดยได้ทำการอายัดของกลางไว้ที่ห้องเย็นดังกล่าว โดยเป็นการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘ ดังนี้

  • กระทำการฝ่าฝืนมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 โดยนำซากสัตว์เข้ามาจากต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมปศุสัตว์หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  • ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 โดยเคลื่อนย้ายซากสัตว์ข้ามจังหวัดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากสัตวแพทย์ประจำท้องที่ต้นทาง มีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

โดยนโยบายของนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้สั่งการให้เข้มงวดควบคุมการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์ ซากสัตว์ ทั้งการนำเข้า นำออก นำผ่าน และการเคลื่อนย้ายข้ามจังหวัด เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาด ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการปศุสัตว์ หากมีการเคลื่อนย้ายสัตว์ ซากสัตว์จะต้องมีใบอนุญาตนำเข้า ส่งออก และนำผ่านราชอาณาจักรจากสัตวแพทย์ประจําท้องที่ต้นทาง ซึ่งซากขาไก่แช่แข็งที่พบได้ระบุแหล่งที่มาจากประเทศมาเลเซีย อาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไข้หวัดนก กรมปศุสัตว์จึงมีความห่วงใยในสุขภาพสัตว์ของประชาชน จึงได้ใช้มาตรการบังคับใช้กฎหมายโรคระบาดสัตว์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและผู้บริโภค ทั้งนี้กรมปศุสัตว์ได้อำนวยความสะดวกในการอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ท้ายที่สุดนี้ หากมีข้อสงสัย ต้องการข้อมูลเรื่องการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ กฎหมายโรคระบาดสัตว์ หรือต้องการร้องเรียนผู้กระทำผิดกฎหมาย ติดต่อกองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์โทรศัพท์ ๐-๒๕๐๑-๓๔๗๓-๕

ข้อมูล / ข่าว : ฝ่ายสารวัตร กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์


บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ