25620816 3

วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00 น. นายสัตวแพทย์ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้ นายมรกต บุญเรือง สัตวแพทย์ชำนาญงาน ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายปราบปรามผู้กระทำความผิดประกอบกิจการฆ่าสัตว์โดยผิดกฎหมาย ร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษ กรมปศุสัตว์ กลุ่มคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากคาด ด่านกักสัตว์หนองคาย และเจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอปากคาด ณ บ้านเลขที่ 177 หมู่ 6 ตำบลนากั้ง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ พบผู้กระทำความผิด จำนวน 1 ราย กระทำผิดมาตรา 24 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 ทั้งนี้เป็นการกระทำความผิดครั้งแรก จึงได้เปรียบเทียบปรับ 2,500 บาท และให้มาชำระค่าปรับภายใน 15 วัน ที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ อ่านรายละเอียด