299068

นายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่ากรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลด้านสุขภาพสัตว์และสวัสดิภาพสัตว์ เพื่อให้สัตว์มีสุขภาพที่ดีและมีการจัดการด้านการเลี้ยงดูแลเป็นตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ ได้สั่งการให้กองปฎิบัติการพิเศษและปราบปรามการกระทำความผิดด้านปศุสัตว์ (ชุดปฏิบัติการพิเศษพญาไท) กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ สถาบันวิจัยและบริการสุขภาพช้างแห่งชาติ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ปศุสัตว์อำเภอวาปีปทุม ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค เจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำหมายค้นศาลอาญาเข้าตรวจสอบ ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้าง ช้างทองคำ เลขที่ 394/2565 ที่อยู่ 212 ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 นั้น

ผลจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่ามีการเลี้ยงช้างเพศผู้ทั้งหมด 9 เชือก ปัจจุบันเหลือช้างเพศผู้อยู่เพียง 4 เชือก ได้แก่ พลายสงกรานต์ อายุ 7 ปี คะแนนร่างกาย ( body condition score ) = 3 คะแนน พลายจอนนี่ อายุ 39 ปี คะแนนร่างกาย ( body condition score ) = 2.5 คะแนน พลายดอย อายุ 35 ปี คะแนนร่างกาย ( body condition score ) = 2.5 คะแนน และพลายก้านกล้วย อายุ 14 ปี คะแนนร่างกาย ( body condition score ) = 2.5 คะแนน จากการตรวจสอบพบของทีมสัตวแพทย์พบว่า ช้างทั้งหมด มีลักษณะร่างกายผอม ซี่โครงปรากฎเห็นได้อย่างชัดเจน เนื่องจากมีการให้อาหาร น้ำ อาหารเสริม และแร่ธาตุอย่างไม่เพียงในแต่ละวัน ซึ่งจากการตรวจสอบกายวิภาคเบื้องต้น ของสถาบันวิจัยและบริการสุขภาพช้างแห่งชาติ แจ้งว่า ช้างได้รับอาหารไม่เพียงพอ จึงมีร่างกายผอม ซึ่งช้างพลายจอนนี่ พลายดอย และพลายก้านกล้วย มีคะแนนร่างกาย 2.5 (คะแนนร่างกายปกติ=3) และไม่มีภาชนะใส่น้ำที่ช้างสามารถกินได้ตลอดทั้งวัน ในส่วนของการทารุณกรรมนั้นไม่พบการทารุณกรรมและไม่พบบาดแผลตามตัวช้าง ในส่วนที่พักอาศัยของช้าง เป็นโรงเรือนขนาดใหญ่ มีหลังคาไว้กันแดด ฝน และมีบริเวณในการเลี้ยงช้างอย่างเหมาะสม พนักงานเจ้าหน้าที่จึงลงความเห็นว่า เป็นการกระทำความผิด โดยไม่ปฎิบัติตามหลักการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 มีโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท เจ้าหน้าที่จึงได้เสนอเปรียบเทียบความผิด ตามระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยป้องกันทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2560 โดยให้ชำระค่าปรับ ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ภายใน 15 วันนับจากวันที่เข้าตรวจสอบ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคามจะดำเนินการเข้าตรวจสอบหลังดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ

อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการตรวจสอบจ้อเท็จจริง หากปางช้างไม่ปฎิบัติตาม หลักการจัดสวัสดิภาพสัตว์และปล่อยปะละเลยให้ช้างล้มตายอีก จะถูกดำเนินคดีตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 จำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการข้อมูลหรือแจ้งเบาะแสเพิ่มเติม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่หรือ www.dld.go.th หรือแอปพลิเคชัน DLD 4.0 หรือสายด่วนกรมปศุสัตว์ 063-225 -6888 ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง

ข้อมูล : คณะทำงานโฆษก กรมปศุสัตว์ ข่าวปศุสัตว์


บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ