25600522 1
 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทอดพระเนตรความก้าวหน้าโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา เนื่องในโอกาสวันพืชมงคลวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐  อ่านรายละเอียด