20 03 67 002

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดแพรคลุมป้าย ศูนย์ผลิตและส่งเสริมพันธุ์สัตว์พระราชทานปากพนัง ณ ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 10.40 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดศูนย์ผลิตและส่งเสริมพันธุ์สัตว์พระราชทานปากพนัง ณ ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เฝ้ารับเสด็จฯ และถวายกล่าวรายงานและขอพระราชทานกราบทูลเชิญเปิดแพรคลุมป้าย ศูนย์ผลิตและส่งเสริมพันธุ์สัตว์พระราชทานปากพนัง พร้อมด้วยนายพงษ์พันธ์ ธรรมมา รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับเสด็จฯ

สำหรับศูนย์ผลิตและส่งเสริม พันธุ์สัตว์พระราชทานปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเป็นศูนย์ผลิตพันธุ์สัตว์พระราชทานสนับสนุนงาน ในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน โดยในปี 2564 กรมปศุสัตว์ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงาน กปร. เพื่อดำเนินการก่อสร้าง และดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2565 และได้มีการดำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. ผลิตพันธุ์สัตว์ในศูนย์ผลิตและส่งเสริมพันธุ์สัตว์พระราชทานปากพนัง โดยได้นำพ่อ-แม่พันธุ์ไก่ไข่ สายพ่อพันธุ์ใช้ไก่พันธุ์โร๊ดไอส์แลนด์เรด และสายแม่พันธุ์ใช้ไก่พันธุ์บาร์พลีมัทร๊อค จากศูนย์พัฒนาพันธุ์สัตว์พระราชทานด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ผลิตไข่เข้าฟัก เพื่อผลิตไก่ไข่ลูกผสม อายุ 20 สัปดาห์ ซึ่งในระยะแรกดำเนินการผลิต ปีละ 3,000 ตัว และจะเพิ่มกำลังการผลิตให้ได้ ปีละ 4,000 ตัว
2. การส่งเสริมและสนับสนุนพันธุ์สัตว์
2.1. โรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ จำนวน 13 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช ระนอง พังงา ตรัง และพัทลุง ไก่ไข่ 1,650 ตัว ปี ๒๕๖๕ ผลิตไข่ได้ 89,372 ฟอง
2.2. หญิงตั้งครรภ์รอบโรงเรียน ปี 2565 สนับสนุนพันธุ์สัตว์ปีก 625 ตัว ในพื้นที่จังหวัดสงขลา สตูล พัทลุง และตรัง 152 คน การดำเนินงานมี 2 รูปแบบ คือ เลี้ยงเองที่บ้าน และโรงเรียนเลี้ยงให้เนื่องจากครัวเรือนไม่มีความพร้อม ซึ่งโรงเรียนมอบไข่ให้เดือนละ 30 ฟอง/ราย และปี 2566 หญิงตั้งครรภ์จำนวน 256 คน พื้นที่จังหวัดสงขลา พัทลุง ตรัง ยะลา และปัตตานี สัตว์ปีก 1,315 ตัว
2.3. เกษตรกร และหน่วยงานอื่นๆ ตั้งแต่ปี 2565 - 2566 สนับสนุนไก่ไข่ เพศเมีย 3,204 ตัว แก่เกษตรกร 350 ราย และศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ไก่ไข่ เพศผู้ 4,102 ตัว สนับสนุนเกษตรกร และหน่วยงานอื่นๆ
3. งานวิจัยการลดต้นทุนอาหารสัตว์ จากแนวพระราชดำริจากแนวพระราชดำริให้ศึกษาวัสดุในท้องถิ่นที่เกษตรกรเข้าถึงง่ายราคาถูก และยังรักษาสมรรถภาพการผลิตของสัตว์ได้ จึงได้นำกากเนื้อในเมล็ดปาล์ม ซึ่งเป็นผลพลอยได้ทางการเกษตรที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นภาคใต้ มีปริมาณมาก และผลผลิตต่อเนื่องตลอดทั้งปี มาใช้เป็นอาหารไก่ไข่เพื่อลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์เพื่อปรับปรุงพัฒนาสูตรอาหารสัตว์จากวัตถุดิบในพื้นที่ต่อไป

ภาพ : ศักดิ์สิทธิ์ จริยาเลิศศักดิ์ / ข่าว : สุทัตตา บุญบาง / กลุ่มเผยแพร่ฯ / สลก. / กรมปศุสัตว์


บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ