02 05 67a 01
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายโสบัณฑิตย์ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปยังโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายโสบัณฑิตย์ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายบุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต ที่ปรึกษากรมปศุสัตว์ นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 5 นายสมพงษ์ พิพัฒพงค์ชัย ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายธีรวิทย์ ขาวบุบผา ผู้อำนวยการกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ นางสาวบุณิกา จุลละโพธิ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับเสด็จฯ ในการนี้ กรมปศุสัตว์ น้อมเกล้าฯ ถวายพ่อพันธุ์ไก่ดำสตูล จำนวน 4 ตัว แม่พันธุ์ไก่ดำสตูล จำนวน 8 ตัว เพื่อนำไปเลี้ยง และใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ในโครงการทหารพันธุ์ดี ได้แก่ โรงเรียนทหารการสัตว์กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครนายก เป็นพ่อพันธุ์ไก่ดำสตูล 2 ตัว แม่พันธุ์ไก่ดำสตูล 4 ตัว และค่ายสมันตรัฐบุรินทร์ จังหวัดสตูล เป็นพ่อพันธุ์ไก่ดำสตูล 2 ตัว แม่พันธุ์ไก่ดำสตูล 4 ตัว นอกจากนี้ได้ถวายนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 3 รายการ เพื่อใช้ในการผลิตพันธุ์สัตว์ปีกค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วย ตู้ฟักไข่เศรษฐกิจ ขนาด 500 ฟอง จำนวน 1 ตู้ ตู้เกิดเป็ด/ไก่ ขนาด 600 ฟอง จำนวน 1 ตู้ และเครื่องกกลูกไก่ ลูกเป็ด อินฟาเรด ขนาด 500 ตัว จำนวน 1  ชุด และถวายพันธุ์ไก่ดำนครไทย จำนวน 212 ตัว เพื่อโครงการทหารพันธุ์ดีค่ายโสณบัณฑิตย์ เป็นไก่พ่อพันธุ์ จำนวน 2 ตัว ไก่แม่พันธุ์ จำนวน 10 ตัว ลูกไก่ (คละเพศ) จำนวน 200 ตัว
 สำหรับโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายโสณบัณฑิตย์ มีการส่งเสริมพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ โดยมีกิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ ประกอบด้วย โคพื้นเมือง เพศเมีย จำนวน 19 ตัว ขยายพันธุ์โดยวิธีการผสมเทียม และเป็ดเทศกบินทร์บุรี พ่อแม่พันธุ์ จำนวน 75 ตัว เพศผู้ 10ตัว เพศเมีย 65 ตัว กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นการฝึกอบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้ด้านพืชอาหารสัตว์และการเลี้ยงสัตว์ การถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้เรื่องเทคนิคการจับสัดและการผสมเทียม การถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้เรื่องโรคระบาดสัตว์ และทำวัคซีนป้องกันโรค และกิจกรรมดูแลสุขภาพสัตว์ โดยการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ การดูแลรักษาสัตว์เจ็บป่วย การบริการตรวจท้องโค และการติดตามดูแลสุขภาพสัตว์อย่างสม่ำเสมอ
ภาพ ธงชัย สาลี /ข่าว  สลิลรัตน์ ชูโชติ / กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ / กรมปศุสัตว์ 

บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ