361920

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่​ กองผลิตภัณฑ์​ปศุสัตว์​ โดยนางสาวเอื้องพลอย ใจลังกา ผู้อำนวยการ​ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่พร้อมทีมกลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ได้ติดตามผลการให้บริการวิชาการด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การทำบรรจุภัณฑ์และด้านการตลาดของหน่วยงานให้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองตำบลแม่แฝก (บ้านสวนแพรฟาร์ม)​ โดยหน่วยงานได้ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือด้านต่างๆดังนี้

  1. ด้านการพัฒนา​ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 4 ชนิด ได้แก่ ไก่ประดู่หางดำต้มน้ำปลา ไก่ประดู่หางดำรมควัน ไส้อั่วไก่ประดู่หางดำ และไก่นึ่งสมุนไพร
  2. การแนะนำและให้ข้อมูลเรื่องการพัฒนา​บรรจุภัณฑ์พร้อมทั้งจับคู่กับบริษัทด้านการออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์​ที่มีความชำนาญ
  3. การผลิตผลิต​ภัณฑ์ เพื่อจำหน่ายจริง โดยการจับคู่ทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการที่มีโรงงานผลิตอาหารที่รับจ้างผลิตและได้่รับการรับรองมาตรฐานจากทางอย. (โรงงานแปรรูปอาหารเพื่อสุขภาพ จ.เชียงใหม่ของนางอนงค์​ภรณ์​ อรุณ​เนตร​ใจ​ช่วย​หรือป้าหล้า)
  4. การตลาด ได้ประสานทางร้าน Livestock​ farm​ outlet​ ในการจัดวางจำหน่ายและแสดงผลิตภัณฑ์​ของกลุ่มทั้งหมดเพื่อเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์​และการจำหน่ายให้กลุ่มอีกหนึ่งช่องทาง

โดย ในขั้นเริ่มต้น(25 ตค.-4 ธค.)​ ทางกลุ่ม​เกษตรกร​นำโดย นายซิมโอน ปัญญา ได้ทำการผลิ​ต ผลิตภัณฑ์​เพื่อออกมาจำหน่าย ทดลองตลาดแล้ว จำนวน 4 ชนิดผลิตภัณฑ์​ ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ซากไก่ประดู่หางดำ ได้ถึง 127-355% ของซากไก่ประดู่หางดำ โดยผลงานทั้งหมดเป็นความร่วมมือร่วมใจของกลุ่มเกษตรกรในกลุ่มและการได้รับการสนับสนุนจากทุกหน่วยงานในพื้นที่ของสนง.ปศุสัตว์​จังหวัดเชียงใหม่ สนง.ปศุสัตว์​เขต 5 กองผลิตภัณฑ์​ปศุสัตว์​ จนทำให้กลุ่มเกษตรกรสามารถต่อยอดและเพิ่มมูลค่าตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำได้สำเร็จครบถ้วนทั้งกระบวนการ

ที่มาของข้อมูล : ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่​ กองผลิตภัณฑ์​ปศุสัตว์​


บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ