361920

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่​ กองผลิตภัณฑ์​ปศุสัตว์​ โดยนางสาวเอื้องพลอย ใจลังกา ผู้อำนวยการ​ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่พร้อมทีมกลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ได้ติดตามผลการให้บริการวิชาการด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การทำบรรจุภัณฑ์และด้านการตลาดของหน่วยงานให้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองตำบลแม่แฝก (บ้านสวนแพรฟาร์ม)​ โดยหน่วยงานได้ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือด้านต่างๆดังนี้

  1. ด้านการพัฒนา​ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 4 ชนิด ได้แก่ ไก่ประดู่หางดำต้มน้ำปลา ไก่ประดู่หางดำรมควัน ไส้อั่วไก่ประดู่หางดำ และไก่นึ่งสมุนไพร
  2. การแนะนำและให้ข้อมูลเรื่องการพัฒนา​บรรจุภัณฑ์พร้อมทั้งจับคู่กับบริษัทด้านการออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์​ที่มีความชำนาญ
  3. การผลิตผลิต​ภัณฑ์ เพื่อจำหน่ายจริง โดยการจับคู่ทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการที่มีโรงงานผลิตอาหารที่รับจ้างผลิตและได้่รับการรับรองมาตรฐานจากทางอย. (โรงงานแปรรูปอาหารเพื่อสุขภาพ จ.เชียงใหม่ของนางอนงค์​ภรณ์​ อรุณ​เนตร​ใจ​ช่วย​หรือป้าหล้า)
  4. การตลาด ได้ประสานทางร้าน Livestock​ farm​ outlet​ ในการจัดวางจำหน่ายและแสดงผลิตภัณฑ์​ของกลุ่มทั้งหมดเพื่อเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์​และการจำหน่ายให้กลุ่มอีกหนึ่งช่องทาง

โดย ในขั้นเริ่มต้น(25 ตค.-4 ธค.)​ ทางกลุ่ม​เกษตรกร​นำโดย นายซิมโอน ปัญญา ได้ทำการผลิ​ต ผลิตภัณฑ์​เพื่อออกมาจำหน่าย ทดลองตลาดแล้ว จำนวน 4 ชนิดผลิตภัณฑ์​ ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ซากไก่ประดู่หางดำ ได้ถึง 127-355% ของซากไก่ประดู่หางดำ โดยผลงานทั้งหมดเป็นความร่วมมือร่วมใจของกลุ่มเกษตรกรในกลุ่มและการได้รับการสนับสนุนจากทุกหน่วยงานในพื้นที่ของสนง.ปศุสัตว์​จังหวัดเชียงใหม่ สนง.ปศุสัตว์​เขต 5 กองผลิตภัณฑ์​ปศุสัตว์​ จนทำให้กลุ่มเกษตรกรสามารถต่อยอดและเพิ่มมูลค่าตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำได้สำเร็จครบถ้วนทั้งกระบวนการ

ที่มาของข้อมูล : ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่​ กองผลิตภัณฑ์​ปศุสัตว์​