นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์(อธิบดีกรมปศุสัตว์)

คลิกดาวน์โหลดภาพขยาย

นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์

ตำแหน่งปัจจุบัน: อธิบดีกรมปศุสัตว์

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาสัตวแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการดำรงตำแหน่ง

 • 26 มกราคม 2558 อธิบดีกรมปศุสัตว์
 • 16 ธันวาคม 2557 ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • 9 พฤศจิกายน 2553 รองอธิบดี (นักบริหาร ประเภทบริหาร ต้น)
 • 11 ธันวาคม 2551 ผู้อำนวยการสำนัก(ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(นายสัตวแพทย์) สูง
 • 27 กรกฎาคม 2547 ผู้อำนวยการสำนัก (นายสัตวแพทย์) 9
 • 1 มิถุนายน 2542 ผู้อำนวยการศูนย์ (นายสัตวแพทย์) 8
 • 10 มกราคม 2540 ผู้อำนวยการศูนย์ (นายสัตวแพทย์) 7
 • 5 ตุลาคม 2538 นายสัตวแพทย์ 7
 • 24 มีนาคม 2538 ผู้อำนวยการศูนย์ (นายสัตวแพทย์) 6
 • 1 มกราคม 2532 นายสัตวแพทย์ 6
 • 13 กุมภาพันธ์ 2529 นายสัตวแพทย์ 5
 • 2 ตุลาคม 2526 หัวหน้าสถานีผสมเทียม (นายสัตวแพทย์) 5
 • 30 เมษายน 2525 หัวหน้าสถานีผสมเทียม (นายสัตวแพทย์) 4
 • 1 มิถุนายน 2524 นายสัตวแพทย์ 4

ประวัติการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • มหาวชิรมงกุฎ 5 ธ.ค. 2555
 • ประถมาภรณ์ช้างเผือก 5 ธ.ค. 2550
 • เหรียญจักรพรรดิมาลา 5 ธ.ค. 2549
 • ประถมาภรณ์มงกุฏไทย 5 ธ.ค. 2547
 • ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก 5 ธ.ค. 2544
 • ทวีติยาภรณ์มงกฏไทย 5 ธ.ค. 2539
 • ตริตาภรณ์ช้างเผือก 5 ธ.ค. 2532
 • ตริตาภรณ์มงกุฏไทย 5 ธ.ค. 2530

ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่  กรมปศุสัตว์   


บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ