ในการเลี้ยงสัตว์ ไม่ว่าจะเป็น โค กระบือ แพะ แกะ สัตว์ปีก ไก่พื้นเมือง ไก่ไข่ เป็ด เป็นต้น ผู้เลี้ยงสัตว์จำเป็นต้องศึกษาหาความรู้เพื่อเป็นแนวทางป้องกันการสูญเสียสัตว์เลี้ยงของตนเอง ในตอนนี้ กรมปศุสัตว์ขอเสนอ การป้องกันโรคในสัตว์ปีก โดยเฉพาะไก่ ไม่ว่าจะเป็นไก่พื้นเมือง ไก่เนื้อ ไก่ไข่ ซึ่งจะเป็นการป้องควบคุม ป้องกัน ไม่ให้เชื้อโรคต่างๆ เข้ามาติดไก่ของเราได้ ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธี ดังนี้

การจัดการพื้นที่เลี้ยง หรือ โรงเรือน โรงเรือนควรตั้งอยู่บนที่สูงน้ำท่วมไม่ถึงและแห้ง ควรสูงจากพื้นดินอย่างน้อย 30 เซนติเมตร โรงเรือนควรตั้งในแนวทิศตะวันออก ไปทางทิศตะวันตก มีการถ่ายเทอากาศที่ดี ต้องไม่โดนฝน และลมโกรก มีพื้นที่ให้ไก่ได้เดินเล่น หรือออกกำลังกาย มีรั้วตาข่ายแบ่งพื้นที่เลี้ยงไก่ให้เป็นสัดส่วน และมีตาข่ายป้องกันนกหนู ควรมีประตูเข้า- ออกทางเดียว มีบ่อน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ก่อนเข้าฟาร์ม ควรพักโรงเรือน 2 สัปดาห์ ก่อนนำไก่รุ่นใหม่เข้ามาเลี้ยง

การทำความสะอาดโรงเรือนและอุปกรณ์ เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างมากในการเลี้ยงไก่เพราะการทำความสะอาด จะเป็นการทำลายเชื้อโรค ที่อาจติดมากับอากาศ หรือสัตว์พาหะอื่น เช่น นก หนู ฯลฯ ดังนั้น การทำความสะอาดโรงเรือน และอุปกรณ์ให้สะอาดอยู่เสมอ จะเป็นการช่วยเพิ่มภูมิต้านทานให้ไก่ไข่มีสุขภาพดีต่อสู้กับเชื้อโรคได้ โดยผู้เลี้ยงควร เก็บ กวาด ขี้ไก่ เสมอ ปัด กวาด หยากไย่ กลับแกลบรองพื้น เปลี่ยนน้ำ – เปลี่ยนอาหารไก่ไข่ทุกวัน ตรวจดูรั้ว ตาข่าย ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ และฉีดพ่นน้ำยา ฆ่าเชื้อโรคให้ทั่วทุกซอกทุกมุม โดยผสมน้ำยาฆ่าเชื้อตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ที่ฉลากข้างขวด

คน สามารถนำเชื้อโรคเข้ามายังฟาร์มเลี้ยงไก่ โดยทางรองเท้า เสื้อผ้า ได้ ดังนั้นจึงไม่ควรให้บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าออกโรงเรือน โดยไม่ได้รับอนุญาต ควรเปลี่ยนรองเท้า และจุ่มน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทุกครั้งที่เข้า ออกฟาร์ม ควรมีทางเข้า-ออก ทางเดียว และ ทำสมุดจดบันทึกวัน เวลา ที่มีบุคคลเข้าออกจากโรงเรือนทุกครั้ง

ยานพาหนะ สามารถนำเชื้อโรคเข้ามายังฟาร์มได้เช่นกัน ดังนั้น จึงควรจอดรถ หรือยานพาหนะห่างจากโรงเรือนเลี้ยง เพื่อเป็นการป้องกันเป็นการป้องกันชื้อโรคเข้าในโรงเรือนเลี้ยงไก่ และเสียงดังของเครื่องยนต์อาจทำให้ไก่ตกใจ ส่งผลให้ไก่ไม่ไข่ หรือปริมาณไข่ลดลงได้

นอกจากนี้ สัตว์ปีกที่นำมาเลี้ยงใหม่อาจมีเชื้อโรคปนเปื้อนมาได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันเชื้อโรคที่อาจติดมาจากแหล่งอื่น จึงควรแยกสัตว์ปีกที่ต้องการนำเข้ามาเลี้ยงใหม่ไว้อีกที่หนึ่ง เพื่อสังเกตอาการว่า แสดงการเจ็บป่วยหรือไม่ อย่างน้อย 21วัน หากสัตว์ไม่แสดงอาการเจ็บป่วย จึงนำเข้าพื้นที่เลี้ยงต่อไป

-----------------------------

ข้อมูล :  สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์                                   

เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ : น้องนุช สาสะกุล นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ กรมปศุสัตว์

http://secretary.dld.go.th/index.php/informationdld/article-dld/2552-2-2560


บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ