new 01

นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีและโฆษกกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า จากรายงานข่าวชุดปฏิบัติการสุนัขดมกลิ่น (DLD-Quarantine and Inspection Canine unit) ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กองสารวัตรและกักกัน ได้ตรวจยึดไส้กรอกหมูในกระเป๋าเดินทางของผู้โดยสารจากต่างประเทศ ซึ่งการปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปตามมาตรการของกรมปศุสัตว์ที่ได้ยกระดับการป้องกันโรคระบาดสัตว์เข้าประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 หลังพบการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever : ASF) ในทวีปเอเชีย ซึ่งเป็นโรคระบาดที่เกิดเฉพาะในสุกรเท่านั้น ไม่ติดต่อ หรือเป็นอันตรายต่อสัตว์ชนิดอื่น อย่างไรก็ตาม โรค ASF ได้สร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรของไทยอย่างมาก กรมปศุสัตว์จึงได้เพิ่มมาตรการควบคุมการเคลื่อนย้ายสุกรและซากสุกร โดยมีการติดตามสถานการณ์โรคระบาดในต่างประเทศ ชะลอการนำเข้าสุกรมีชีวิตและผลิตภัณฑ์สุกรจากประเทศที่มีการระบาดของโรค รวมถึงการตรวจสอบการลักลอบเคลื่อนย้ายสุกรและซากสุกรในช่องทางติดต่อระหว่างประเทศ เช่น ท่าอากาศยาน จุดผ่านแดนตามแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน เป็นต้น ซึ่งที่ผ่านมามีการตรวจพบการลักลอบนำเข้าผลิตภัณฑ์สุกร โดยนักท่องเที่ยวจำนวนมาก และมีการตรวจพบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส ASF จากผลิตภัณฑ์สุกรที่นักท่องเที่ยวนำติดตัวเข้าประเทศไทย

ทั้งนี้การนำเข้าสัตว์หรือซากสัตว์ ที่ไม่ได้รับใบอนุญาต ถือเป็นการกระทำความผิดตามมาตรา 31 ตาม พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 มีบทกำหนดโทษตามมาตรา 68 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการมาตรการควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์ เพื่อป้องกันโรคระบาดสัตว์จากการนำเข้าสัตว์และซากสัตว์จากต่างประเทศ และการควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ภายใน ประเทศ ขอให้ประชาชนมั่นใจ ในการบริโภคสินค้าปศุสัตว์ ที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ รองอธิบดีและโฆษกกรมปศุสัตว์กล่าวในที่สุด

หากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่สายด่วนกรมปศุสัตว์ โทรศัพท์ 063-225-6888 หรือแจ้งเบาะแสผ่าน Application : DLD 4.0 ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง

ข้อมูล/ข่าว กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์


บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ