2565 06 14a 013กรมปศุสัตว์ประชุมร่วมกรมควบคุมโรคหาแนวทางการดำเนินงานแบบบูรณาการสุขภาพคน สัตว์ สัตว์ป่า

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานร่วมกับ นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ในการประชุมเชิงปฏิบัติการหาแนวทางการดำเนินงานแบบบูรณาการด้านสุขภาพคน สัตว์ และสัตว์ป่าภายใต้แนวคิดด้านสุขภาพหนึ่งเดียว พร้อมด้วย นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์โดยมี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค นางสาวภัชร์จิรัสม์ ธชเมฆรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันโรคติดต่อ กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น นายยงชัย อุตระ ผอ.สถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ ผู้แทนองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายสัตวแพทย์ภัทรพล มณีอ่อน หัวหน้ากลุ่มงานจัดการสุขภาพสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยมี ดร.ภญ.นิธิมา สุ่มประดิษฐ์ คณะกรรมการอาหารและยา เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

ปัจจุบันโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ ซึ่งส่วนมากเป็นโรคติดต่อระหว่างคนและสัตว์ สร้างผลกระทบด้านสุขภาพ รวมถึงกระทบต่อเศรฐกิจและสังคม อาทิ โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค19) ที่มีการระบาดทั่วโลก โรคฝีดาษวานร ที่มีการระบาดในคน และมีรายงานการพบกว่า 30 ประเทศ ซึ่งต้องจับตาเป็นพิเศษ ไม่เพียงเฉพาะโรคอุบัติใหม่ในมนุษย์ที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ โรคอุบัติใหม่ในสัตว์สร้างผลกระทบเช่นกัน อาทิ โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) แม้โรคนี้จะไม่ติดต่อไปสู่คน แต่สามารถทำให้สุกรสูญเสียเป็นจำนวนมากซึ่งส่งผลกระทบต่อเกษตรกร ค่าครองชีพ และอาจมีผลกระทบต่อสัตว์ในธรรมชาติ โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนอื่นๆ ยังเป็นโรคที่สำคัญที่ต้องดำเนินมาตรการอย่างเข้มแข็ง เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ในการจัดการปัญหาต้องมีการดำเนินการในหลายมิติ โดยเฉพาะเรื่องโรค ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับหลายภาคส่วน เพื่อให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผลจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยการประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ซึ่งผลจากความร่วมมือที่ผ่านมานั้น ทำให้สถานการณ์ของโรคต่างๆ เป็นไปในทางที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโรคไข้หวัดนก โรคโควิค 19 โรคพิษสุนัขบ้า โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF ) และการดื้อยาต้านจุลชีพ ฯลฯ

กรมปศุสัตว์เชื่อมั่นว่าในการประสานงานและนโยบายความร่วมมือจะจัดการปัญหาต่างๆ ที่มีความสำคัญเกี่ยวข้องกับสุขภาพคน สุขภาพสัตว์ และสัตว์ป่าต่อไป

************************
ภาพ/ข่าว : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม


บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ