009

กรมปศุสัตว์ จับมือ "ชมรมฟางอัด" ปล่อยขบวนรถเสบียงสัตว์ และเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในอุบลราชธานี

วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เป็นประธานปล่อยขบวนฟางอัดฟ่อน หญ้าสด-หมัก ข้าวโพดหมัก และเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ครบรอบ 6 ปี วันสวรรคต 13 ตุลาคม 2559 ในหลวงรัชกาลที่ 9) โดยมีนายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี นายมานพ บุญสม หัวหน้าด่านกักกันสัตว์สระบุรี และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน ณ ที่ทำการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กล่าวว่า ตามที่ได้เกิดอุทกภัยในภาคอีสาน ทำให้ประชาชนและพี่น้องเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนนั้น ทางชมรมฟางอัดฟ่อนฯ ได้ทำการอัดฟางในจังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม อยุธยา ชัยนาท และบริเวณใกล้เคียง และมีความประสงค์ในการมอบฟางอัด ข้าวโพดช็อป หญ้าช็อป ไซเลส และเครื่องอุปโภค บริโภค ผ่านกรมปศุสัตว์โดยชมรมฯ จะนำส่งให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น ในการนี้ จ.อ.สุพร บุญศิริชูโต ผอ.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดสุพรรณบุรี ได้สนับสนุนน้ำดื่ม และมีเจ้าหน้าที่จากกองสารวัตรและกักกัน อำนวยความสะดวกในการเดินทางในครั้งนี้
นายวิวัฒน์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในนามกรมปศุสัตว์ และพี่น้องเกษตรกรผู้เดือดร้อน ต้องขอขอบคุณประธานและสมาชิกชมรมทุกท่าน ที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันเสียสละทั้งกำลังกาย กำลังทรัพย์ และความสุขส่วนตัว เพื่อช่วยเพื่อนร่วมชาติที่กำลังเดือดร้อนอย่างหนักในขณะนี้ให้สามารถก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปให้ได้ สำหรับพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับความเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือขอให้ท่านติดต่อประสานงานผ่านทางผู้นำชุมชน ท้องถิ่น ฝ่ายปกครอง หรือปศุสัตว์อำเภอ/ปศุสัตว์จังหวัด ใกล้บ้านท่านได้ทันที หรือ ติดต่อส่วนกลางที่ ศูนย์อำนวยการป้องกันแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ และทาง DLD4.0

ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง / ข่าว จิราภรณ์ เกตุบูรณะ / กลุ่มเผยแพร่ / กรมปศุสัตว์ 

บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ