2565 10 10c 002กรมปศุสัตว์มอบหมายให้ ผอ.กรป. พร้อมด้วย สพส. เข้าร่วมการประชุมการหารือระหว่างรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับผู้บริหารระดับสูงของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 กรมปศุสัตว์มอบหมายให้ ผอ.กรป. พร้อมด้วย สพส. เข้าร่วมการประชุมการหารือระหว่างรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับผู้บริหารระดับสูงของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรมปศุสัตว์ ดังนี้
1. การส่งออกเนื้อโค และเนื้อแพะไปยังซาอุดีอาระเบีย - กรมปศุสัตว์ได้ส่งหนังสือขอเปิดตลาดไปยังซาอุดีอาระเบียแล้ว เมื่อเดือน พ.ค. ที่ผ่านมาและฝ่ายซาอุฯ ได้ส่งระเบียบการนำเข้าสินค้าเนื้อสัตว์ ฯ เพื่อให้กรมปศุสัตว์ตอบ
ทั้งนี้ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (จร.) แจ้งว่าจะนัดประชุมกับ อย. ของซาอุฯ (SFDA) พร้อมกับ กรมปศุสัตว์ ระหว่างวันที่ 25 - 27 ตุลาคม 2565 เพื่อหารือกับฝ่ายซาอุฯ ต่อไป
2. การส่งออกเนื้อไก่ไปยังซาอุฯ -
สำหรับโรงงานใหม่ จำนวน 27 โรงงาน กรมฯ ได้ส่งรายชื่อและข้อมูลโรงงานไปยังกรมเอเชียใต้ฯ เพื่อดำเนินการนำส่งไปยัง SFDA แล้ว เมื่อ 4 ต.ค. ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ ปัจจุบันประเทศไทยสามารถส่งออกเนื้อไก่ดิบ ได้จำนวน 11 โรงงานเท่านั้น แต่ยังไม่สามารถส่งออกเนื้อไก่ปรุงสุกไปยังซาอุฯ ได้ ซึ่งจะต้องเร่งเจรจาให้ SFDA ขึ้น list บนหน้าเว็บไซต์ของ SFDA สำหรับสินค้าไก่ปรุงสุก (Poultry Meat Product) โดยจะประสานไปยัง focal point ของ SFDA ต่อไป


บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ