10 03 66a 1
กรมปศุสัตว์เร่งพัฒนาสูตรอาหารสัตว์ลดต้นทุนเลี้ยงโคนม
  วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 13:30 น นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนปฏิบัติการด้านโคนมและผลิตภัณฑ์นม กรมปศุสัตว์ครั้งที่ 1/2566 ณ  ห้องประชุมอยุทธ์ หรินทรานนท์  ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ ที่ปรึกษากรมฯ ผชช.ด้านวิจัยการผสมเทียมและความสมบูรณ์พันธ์ ผชช.ด้านส่งเสริมโคนมฯ ผชช.ด้านปรับปรุงพันธุ์โคนม  ผชช.ด้านการพัฒนาสุขภาพสัตว์และบำบัดโรคสัตว์ ปศุสัตว์เขต และผอ.กองสำนักที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบมติการประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม สถานการณ์การผลิตและการตลาดสินค้าโคนม สถานการณ์โรคระบาดในโคนม รายงานปริมาณน้ำนมดิบและคุณภาพน้ำนมดิบ พิจารณาโครงการชดเชยราคาน้ำนมแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการด้านโคนมและผลิตภัณฑ์นม ได้แก่ GAP ฟาร์มโคนม มาตรการกำจัดโรคระบาด การรณรงค์บริโภคนม  ข้อมูลโคนมแห่งชาติ โดยที่ประชุมได้พิจารณาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องได้แก่ ขับเคลื่อนการลดต้นทุนอาหารสัตว์ในพื้นที่ ปศข .และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เห็นชอบต่อร่างคำสั่งคณะทำงานศึกษาต้นทุนการผลิตโคนมกรมปศุสัตว์ และแนวคิดการขับเคลื่อนการศึกษาการลดต้นทุนโคนม บูรณาการการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต หน่วยร่วมกับหน่วยงานภายนอก  
    นอกจากนี้ได้หารือแนวทางการจัดทำฐานข้อมูลโคนมในระดับกรมปศุสัตว์และระดับชาติ เพื่อเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรโคนมและผลักดันให้ทุกหน่วยงานร่วมบูรณาการเป็นเป้าหมายเดียว และเกิดการขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพ

บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ