กรมปศุสัตว์จัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมปศุสัตว์ เพื่อความเป็นสิริมงคล

กรมปศุสัตว์จัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมปศุสัตว์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ในวันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2560 ณ กรมปศุสัตว์  อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม