S 8284092324917

วันนี้ (18  กรกฎาคม 2561 เวลา 18.00 น.)  นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์  ติดตามการดำเนินงาน และให้กำลังใจคณะทำงานชุดเฉพาะกิจการแก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดงในการเลี้ยงสัตว์ โดยติดตามผลการปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหา ร่วมปรับแผนการดำเนินงานปราบปรามสารเร่งเนื้อแดง ตลอดจนเน้นการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ผู้ประกอบการ และการบังคับใช้กฏหมาย ณ ห้องประชุม สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม


ที่มาของข้อมูล : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม