25620606 4

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาขี่ม้านานาชาติรายการ Princess’s Cup 2019 และการแข่งขันกีฬาขี่ม้าชิงชนะเลิศแห่งเอเชียรายการ FEI Asian Championships Pattaya 2019 พร้อมด้วยนายนารา เกตุสิงห์ เลขาธิการสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์ข้ามชายแดน ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสในสัตว์ปีก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 และ 2 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร กองสารวัตรและกักกัน สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก อ่านรายละเอียด