pic20

กรมปศุสัตว์ ผนึกกำลังสมาคมสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสัตวแพทยสภา ร่วมกันจัดงาน “วันสัตวแพทย์ไทย” 4 สิงหาคม 2562 สานพลังผู้ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ที่มีจิตอาสา ในสถานพยาบาลสัตว์ของภาคเอกชนและภาครัฐทั่วประเทศ รวม 201 แห่ง ตั้งเป้าหมายให้บริการทำหมันสุนัขและแมวรวม 5,000 ตัว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และบริการตรวจสุขภาพสัตว์รวม 25,000 ตัว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ในวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 กรมปศุสัตว์ ร่วมกับสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสัตวแพทยสภา จัดงาน “วันสัตวแพทย์ไทย” ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ สัตวแพทย์ ความหลากหลายในหน้าที่กับการให้บริการสังคมไทย ณ บริเวณกรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร ซึ่งภายในงานมีบริการตรวจสุขภาพสัตว์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ฝังไมโครชิพ (ไม่คิดค่าใช้จ่าย) โดยบุคลากรด้านสัตวแพทย์จากภาครัฐและเอกชนที่ร่วมเป็นจิตอาสาเพื่อให้บริการ นอกจากนี้ มีการเสวนา เรื่อง “วิชาชีพสัตวแพทย์กับการรับใช้สังคมไทย” ผู้ร่วมเสวนาเป็นสัตวแพทย์จากหลากหลายสายงาน อาทิ กรมปศุสัตว์ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมประมง กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมควบคุมโรค กรุงเทพมหานคร ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก และบริษัทเอกชน เพื่อให้สัตวแพทย์และผู้ที่เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นต่อบทบาทของสัตวแพทย์ที่ควรมีต่อสังคมไทยในอนาคต รวมถึงมีการเสวนา เรื่อง “พี่เก่าเล่าเรื่อง” โดยสัตวแพทย์อาวุโส เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานกับ สัตวแพทย์รุ่นใหม่ นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับงานด้านสัตวแพทย์จากหลากหลายหน่วยงาน กิจกรรมแจกข้าวไข่เจียวให้ผู้เข้าร่วมงาน พร้อมจำหน่ายไข่ไก่สดจากฟาร์มคุณภาพดี ในราคาถูก เพื่อสนับสนุนให้คนไทยทุกวัยบริโภคไข่ และมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึกต่างๆ จากภาคเอกชน

ด้านนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ นายกสมาคมสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า วันสัตวแพทย์ไทย ตรงกับวันที่ 4 สิงหาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันที่ผู้ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ทุกคน น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม รับสมาคมสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยไว้เป็นสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ และระลึกถึงคุณูปการของคณะผู้บุกเบิกวงการสัตวแพทย์ไทย รวมถึงสร้างความสามัคคีธรรม คุณธรรม จริยธรรม ในหมู่สัตวแพทย์ของประเทศไทย

สำหรับปี 2562 นี้ เครือข่ายของสมาคมสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในส่วนภูมิภาค จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก บางพระ ชลบุรี ได้ร่วมจัดงานวันสัตวแพทย์ไทยโดยพร้อมเพรียงกันด้วย อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากผู้ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ ที่เปิดสถานพยาบาลสัตว์ของตนเอง ได้แก่โรงพยาบาลสัตว์และคลินิกรักษาสัตว์ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รวมจำนวน 201 แห่ง เข้าร่วมอาสาให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งคาดว่าจะสามารถให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์และฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า 25,000ตัว ทำหมันสุนัขและแมว 5,000 ตัว ในช่วงระหว่างวันที่ 4-12 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้เจ้าของสัตว์สามารถพาสุนัขและแมวของท่าน ไปรับบริการตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า หรือผ่าตัดทำหมันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่สถานพยาบาลสัตว์ใกล้บ้านท่านที่มีป้ายเข้าร่วมโครงการ หรือตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการได้ที่เว็ปไซด์กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ กรมปศุสัตว์ ( http://vetservice.dld.go.th/index.php/th)

-----------------------------------------

ข้อมูล/ข่าว : กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (2 สค 62) ข่าวปศุสัตว์