25620806 2

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเรื่อง ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 และชี้แจงแผนการปฏิบัติงานประจำปี 2563 ของสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ พร้อมมอบนโยบายแนวทางการปฎิบัติงาน โดยมี นายไสว นามคุณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดประชุม ณ โรงแรม วรบุรีอยุธยา รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่านรายละเอียด