25621212 1

วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 08.20 . นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา การใช้งานลายเซ็นดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์ในการออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายและใบการค้าสัตว์ ซากสัตว์ ให้ดำเนินการตามนโยบายภารกิจเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดใช้งานระบบ e-Movement โฉมใหม่  โรงแรมทินีดี โฮเต็ล แอท บางกอกกอล์ฟคลับ ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม และกองสารวัตรและกักกัน