25621213 1

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 น. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีเปิดงานประกวดโคนมเทิดพระเกียรติชิงถ้วยพระราชทานภาคใต้และภาคตะวันตกครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2562 พร้อมด้วยประธานกรรมการชุมชนสหกรณ์โคนมภาคใต้และภาคตะวันตก จำกัด น.สพ. ยุษฐิระ บัณฑุกุล ปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ผู้ทรงคุณวุฒิ, ผอ.สทป., ผอ.กกจ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ ผู้แทนจากสหกรณ์โคนม 15 สหกรณ์ และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้

การจัดงานฯ วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 พระบิดาแห่งโคนมไทย ที่พระองค์ได้ทรงพระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในประเทศไทย และเป็นการส่งเสริมพัฒนาอาชีพของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่ภาคใต้และตะวันตกของประเทศไทย ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การจัดกิจกรรมประกวดโคนมชิงถ้วยพระราชทาน การออกร้านแสดงนิทรรศการทางวิชาการ การแสดงหรือจำหน่ายสินค้าสำหรับการเลี้ยงสัตว์ การสัมมนาอภิปราย "ลานบ้าน ลานโค" กิจกรรมงานคาวบอยไนท์ และงานราตรีโคนม

ทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางนโยบายในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคนมของประเทศไทย ให้สอดคล้องและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โคนม สู่การปฏิบัติงานด้านโคนมและผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ณ โครงการเลี้ยงวัวนมทดแทนในระบบชีวภาพ (วัวหลุม) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม